Van Berkel's Patent - Kees Aarssen

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie

Van Berkel’s Patent – Kees Aarssen

Van Berkel’s Patent

Titel: Van Berkel’s Patent
Subtitel: Van weegschaal tot Vliegtuig

Auteur: Kees Aarssen

Uitgeverij: Uitgeverij Geromy BV
Vormgever: David A. H. van Hoorn
Illustratie omslag: Lam van het Hof
Prijs: €  29,90   ; 144 pagina’s

(info blok 1 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

De vliegeigenschappen van de Hansa-Brandenburg waren de reden dat dit type in licentie in Nederland vervaardigd werd. De firma Trompenburg te Amsterdam was echter in 1918 volop bezet met de aanbouw van Farmans, Nieuwport-jagers en de bekende “Spijker” lesvliegtuigen, zodat andere firma`s dienden te worden gezocht om zich toe te leggen op de bouw van de Hansa-Brandenburg. Omdat het moeilijk bleek de luchtvaartafdeling LVA en MLD tijdens de Eerste Wereldoorlog te voorzien van moderne vliegtuigen, probeerde het Ministerie van Oorlog het Nederlandse bedrijfsleven te bewegen vliegtuigen te gaan nabouwen. Bedrijven welke dit risico aandurfden konden rekenen op aanzienlijke steun van de overheid. Dankzij het initiatief van Luitenant ter zee 1e klasse; D. Vreede, welke dhr. W.A. van Berkel persoonlijk kende, was de firma Van Berkel bereid de financiële risico’s voor het oprichten van een afdeling vliegtuigbouw te aanvaarden. Dhr. Van Berkel die van huis uit de zoon van een slager was, beschikte over een buitengewone inventiviteit, getuige zijn gepatenteerde ontwikkeling op het gebied van vleessnijmachines, welke voor die tijd al ware wonderen van techniek waren.

(info blok 2 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

Van Berkel’s Patent – Kees Aarssen
Van Berkel’s Patent – Kees Aarssen

De schrijver Kees Aarssen (1950) is sinds zijn jeugd al geïnteresseerd in de luchtvaart. In het bijzonder de historische luchtvaart. Zijn militaire diensttijd heeft hij doorgebracht bij de marine waar hij gestationeerd was op het Marine Vliegkamp Valkenburg. In de burgermaatschappij was hij werkzaam bij de brandweer van Delft. Begin jaren negentig is hij lid geworden van de SNA waar diverse projecten ter hand werden genomen. De NSA staat voor het behoud en levend houden van de MLD-historie. Eén van de projecten was de Van Berkel WA. Na enige jaren speuren naar de bouwtekeningen en tekenen is medio 2002 begonnen met de bouw van een replica van de Van Berkel WA. Kees is projectleider en voorzitter van de SNA.

Taal:Nederlands

(info blok 3 /3)