Encyclopedia of the world's aviation cigarette and trade cards - Bob Dros

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie 

 

Encyclopedia of the world's aviation cigarette and trade cards - Bob Dros

De Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards is samengesteld voor luchtvaart-enthousiasten, speciaal voor degenen die geïnteresseerd zijn in vliegtuigplaatjes en luchtvaartalbums, maar ook in luchtvaart-artwork in meer algemene zin, omdat veel plaatjes afkomstig zijn van het palet van luchtvaartschilders. 

(info blok 1 /3)

Het is ook bedoeld voor verzamelaars van zgn. non-sports cards in het algemeen, omdat luchtvaart-items tot die (Amerikaanse) categorie behoren.

De encyclopedie bevat een full-colour selectie van 1014 plaatjesseries met informatie en honderden deels nog niet geïdentificeerde losse items. Het laat de enorme verscheidenheid zien van de wereld van de luchtvaartplaatjes en –albums zoals die in de 20e eeuw in meer dan 44 landen vorm kreeg. Het boek telt meer dan 8000 afbeeldingen.

(info blok 2 /3)

Encyclopedia of the world's aviation cigarette and trade cards - Bob Dros
Encyclopedia of the world's aviation cigarette and trade cards - Bob Dros

Het resultaat is een drievoudig historisch overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart, in druk- en grafische technieken en in de volwassenwording van het luchtvaartschilders-ambacht.

Het boek is Engelstalig.

(info blok 3 /5)