Dutchies' in de Fleet Air Arm - Nico Geldhof

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie

Dutchies’ in de Fleet Air Arm – Nico Geldhof

Dutchies in de Fleet Air Arm

Titel: Dutchies in de Fleet Air Arm
Subtitel: Nederlandse Marinevliegers in dienst bij de Fleet Air Arm tijdens de Tweede Wereldoorlog

Auteur: Nico Geldhof

Uitgeverij: Uitgeverij Geromy BV
Vormgever: Luuk Boerman
Profiles: Luuk Boerman
Omslag: schilderij van Lam v/h Hof
Prijs: €  44,90   ; 276 pagina’s

(info blok 1 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

Nico Geldhof beschrijft in dit boek de geschiedenis van een kleine groep Nederlandse vliegers in 1943. Zij werden na afloop van hun brevet opleiding bestemd voor operationele dienst op de vliegkampschepen van de Royal Navy. Na de beëindiging van de hiervoor benodigde training volgde hun plaatsing als marine jachtvlieger in de boord squadrons van de Fleet Air Arm. Tijdens de oorlogsperiode van juni 1944 tot Victory Japan Day op 15 augustus hebben zij een opmerkelijke bijdrage geleverd.

Hun eerste optreden betrof een serie luchtaanvallen op het Duitse slagschip Tirpitz. Hierna volgde een reeks van luchtacties in het Middellandse Zeegebied. Vanaf begin 1945 keerde de Royal Navy terug in Zuidoost Azië en de Pacific. De Nederlandse marine jachtvliegers hebben ook hier een uitstekende prestatie geleverd! Drie van hen werden belast met het bevel over een Brits boord squadron. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zij de basis helpen leggen bij de introductie van het carrierbedrijf binnen de Koninklijke Marine, Hun kennis van zaken, maar bovenal hun oorlogservaring bleek hierbij zeer waardevol te zijn.

(info blok 2 /3)

Dutchies’ in de Fleet Air Arm – Nico Geldhof
Dutchies’ in de Fleet Air Arm – Nico Geldhof

Nico Geldhof (1929) heeft al jarenlang een fascinatie voor de historie van de Marine Luchtvaartdienst. Sinds zijn pensionering bij Shell International is hij als vrijwillig medewerker verbonden aan het voormalige Instituut voor Maritieme Historie, dat sedert 2005 na een fusie is opgenomen in het thans geheten Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. Dankzij de geboden faciliteiten van genoemde instelling kon een diepgaand onderzoek naar diverse facetten uit de rijke MLD historie worden gepleegd. De jarenlange verbintenis als vrijwilliger heeft tot nog toe geresulteerd in de publicatie van een groot aantal artikelen over de maritieme luchtvaart en de Marine Luchtvaartdienst in het bijzonder. Bovendien werden diverse technische ontwikkelingen in de aviatiek in historisch perspectief beschreven. Tot nog toe verschenen diverse boekpublicaties van zijn hand alsook een aantal die in coproducties zijn ontstaan. Recentelijk werden de oorlogsverrichtingen van het No. 320 Squadron R.D.N.A.S. door hem beschreven. Deze boektitel werd gecombineerd met een apart uitgegeven beschrijving van alle vliegtuigtypen en hun speciale uitrusting, waarmee het squadron gedurende de oorlogsjaren heeft gevlogen.

Taal: Nederlands

(info blok 3 /3)