Dornier Wal - Nico Geldhof

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie 

 

Dornir WAL-03A Nieuw
In het trio van grote vliegboottypen, welke voor de tweede wereldoorlog bij de Marine Luchtvaartdienst in gebruik waren, neemt de Dornier Wal een uitzonderlijke plaats in. Het was de eerste maritieme verkenner, welke in serie aan de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië werd geleverd en aldaar dan ook in een tijdsbestek van bijna achttien jaar onafgebroken dienst heeft gedaan.
 
(info blok 1 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

Deze tweemotorige hoogdekker heeft ook in de Nederlandse vooroorlogse luchtvaart een zeer bijzondere plaats verworven. Als eerste geheel uit lichtmetaal vervaardigde vliegboot werd de Wal sinds 1927 door de N.V. Maatschappij voor Vliegtuigbouw Äviolanda” te Papanedracht in licentie gebouwd.

(info blok 2 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

Dornir WAL-04A
Dornir WAL-02A

 

(info blok 3 /3)