De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog - Frits Gerdessen & Nico Geldhof

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie

De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog – Frits Gerdessen & Nico Geldhof

De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog

Titel: De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog
Subtitel:

Auteur: Frits Gerdessen en Nico Geldhof

Uitgeverij: Uitgeverij Geromy BV
Vormgever: Maurice Boere
Profiles: Luuk Boerman
Prijs: €  44,90   ; 334 pagina’s

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

(info blok 1 /3)

Omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was ging de hevige strijd die ten zuiden van ons land woedde grotendeels aan ons voorbij. Toch had ons land regelmatig te maken met de strijd in de lucht boven België en Noordwest-Frankrijk.

Naarmate de luchtoorlog met een steeds groter aantal vliegtuigen en soms ook luchtschepen werd gevoerd, gebeurde het vaker dat deze boven Nederland terechtkwamen. Zodra de toestellen op Nederlands grondgebied of in de Nederlandse territoriale wateren terecht kwamen, ging de regering over tot internering van vliegtuigen en bemanningen. Dit betekende dat zij niet meer konden deelnemen aan de oorlog.

“De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog” is een duidelijk verslag van deze belangrijke periode in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. Het boek bestaat uit 335 pagina’s vól gedetailleerd beeldmateriaal.

(info blok 2 /3)

De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog – Frits Gerdessen & Nico Geldhof
De Interneringen van vliegtuigen tijdens De Groote Oorlog – Frits Gerdessen & Nico Geldhof

Schrijvers: Frits Gerdessen & Nico Geldhof

Nico Geldhof (1929) heeft al jarenlang een fascinatie voor de historie van de Marine Luchtvaartdienst. Sinds zijn pensionering bij Shell International is hij als vrijwillig medewerker verbonden aan het voormalige Instituut voor Maritieme Historie, dat sedert 2005 na een fusie is opgenomen in het thans geheten Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. Dankzij de geboden faciliteiten van genoemde instellingen kon een diepgaand onderzoek naar diverse facetten uit de rijke MLD-historie worden gepleegd. De jarenlange verbintenis als vrijwilliger heeft tot nog toe geresulteerd in de publicatie van een groot aantal artikelen over de maritieme luchtvaart en de Marine Luchtvaartdienst in het bijzonder.

Frits Gerdessen (1936) is geboren in Asperen. Na de HBS in Gorinchem volgde hij de HTS in Dordrecht. Zijn militaire dienst vervulde hij als korporaal/landmeter bij de Genie in Keizersveer. Van 1967 tot aan zijn VUT in 1997 werkte Frits bij de Provincie Zuid-Holland waar hij als (beton) constructeur/tekenaar en opzichter betrokken was bij de bouw van een groot aantal bruggen viaducten en tunnels.
Van 2002 tot 2010 was hij als vrijwilliger werkzaam bij de Sectie Luchtmacht Historie (SML) van de Koninklijke Luchtmacht, die in 2005 is opgegaan in het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
Frits Gerdessen heeft veel archiefonderzoek uitgevoerd en contact gelegd met veteranen. Vanuit zijn onderzoeken heeft hij veel artikelen geschreven.
Hij specialiseerde zich niet alleen in de Nederlandse Militaire Luchtmacht, maar ook in de luchtvaarthistorie van de Baltische Staten. Tegenwoordig is hij als vrijwilliger verbonden aan het Geniemuseum in Vught.

(info blok 3 /3)