'Alle Hens' van 320 Squadron - Nico Geldhof

   Scroll naar
   beneden voor
   meer informatie 

 

‘Alle Hens’ van 320 Squadron – Nico Geldhof

“Alle Hens” van 320 Squadron “Regina Et Patria”

Titel: “Alle Hens” van 320 Squadron
Subtitel: “Regina Et Patria”

Auteur: Nico Geldhof

Uitgeverij: Uitgeverij Geromy BV
Vormgever: Luuk Boerman
Profiles: Luuk Boerman
Omslag: Lam van het Hof

Prijs: €  29,50   ; 146 pagina’s

Prijs alle drie de delen: € 119,80,–

 

 

(info blok 1 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

In dit derde en laatste deel van de 320-oorlogsgeschiedenis worden speciaal de vliegende bemanning, het technisch personeel en het gronddienstpersoneel van het squadron belicht. Behalve een zo volledig mogelijk bemanningsopgave neemt in dit boek ook de Ererol een belangrijke plaats in. Voor wat betreft de lijst van uitgevoerde oorlogsvluchten per bemanningslid geven hierin vermelde aantallen soms een navrant beeld. Sommige leden van de vliegende bemanning overleefden een indrukwekkend aantal sorties. Anderen, daarentegen, moesten na slechts een luttel aantal oorlogsvluchten als vermist dan wel als gesneuveld worden opgegeven.

Alle drie de delen samen bevatten ruim 800 pagina’s geschiedenis over de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

(info blok 2 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

‘Alle Hens’ van 320 Squadron – Nico Geldhof
‘Alle Hens’ van 320 Squadron – Nico Geldhof

Nico Geldhof (1929) heeft al jarenlang een fascinatie voor de historie van de Marine Luchtvaartdienst. Sinds zijn pensionering bij Shell International is hij als vrijwillig medewerker verbonden aan het voormalige Instituut voor Maritieme Historie, dat sedert 2005 na een fusie is opgenomen in het thans geheten Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag. Dankzij de geboden faciliteiten van genoemde instellingen kon een diepgaand onderzoek naar diverse facetten uit de rijke MLD-historie worden gepleegd. De jarenlange verbintenis als vrijwilliger heeft tot nog toe geresulteerd in de publicatie van een groot aantal artikelen over de maritieme luchtvaart en de Marine Luchtvaartdienst in het bijzonder.

Taal: Nederlands

(info blok 3 /3)