De luchtoorlog 1914-1918 - Dirk Starink

Scroll

naar

beneden

voor

meer

informatie 

 

De Luichtoorlog 1914-1918 01

Kort
Tijdens de eerste Wereldoorlog 1914-1918 groeide het luchtwapen uit van een eenvoudig hulpmiddel voor verkenning tot een niet meer weg te denken wapensysteem in de massale strijd om de eindoverwinning. 

(info blok 1 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

Lang
Tijdens de eerste Wereldoorlog 1914-1918 groeide het luchtwapen uit van een eenvoudig hulpmiddel voor verkenning tot een niet meer weg te denken wapensysteem in de massale strijd om de eind overwinning. Alle luchtmacht taken die we vandaag kennen, vonden hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog en kregen gestalte in de harde praktijk van de strijd in de lucht boven het westelijk front. 

(info blok 2 /3)

Scroll naar beneden voor meer informatie en foto’s

De Luichtoorlog 1914-1918 02
De Luichtoorlog 1914-1918 03

Dit boek gaat over deze ontwikkeling. Naast een beschrijving van het westelijk front, is er ook aandacht voor de fronten in het oosten en zuiden. Maar ook de ontwikkelingen in Nederland, hoewel niet betrokken bij de oorlog komen aan de orde.

(info blok 3 /3)